1.ITM AlbaATENŢIE !!! 03.05.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.5 în data de 29.04.2016 care cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum şi o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.

——————-

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat la rândul său în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având personalitate juridică. În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează Inspectoratele Teritoriale de Muncă în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. De asemenea, în subordinea Inspecţiei Muncii se află Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional de la Criscior şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii de la Botoşani.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale face parte din administraţia publică centrală, fiind în subordinea Guvernului. Are rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.

Prin ITM Alba se exercită, pe teritoriul judeţului Alba, activitatea de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Atât organizarea cât şi funcţionarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă sunt reglementate de Legea nr.108/1999 republicată şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin HG nr.1377/18.11.2009 (MO nr.802 din 25 noiembrie 2009) şi Legea nr.329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International (MO nr.761 din 9 noiembrie 2009).

ITM ALBA
::coordonate de contact::

Telefon:
0258-810230, 0258-818591, 0258-818592, secretariat
0258-810605 birou monitorizare relatii de munca,zilieri si contracte colective de munca
0258-818632 inspector sef

FAX
0258/811439

Adresa
Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud.Alba, cod postal 510110

e-mail
itmalba@itmalba.ro
informare@itmalba.ro

Site WEB
www.itmalba.ro

Cod fiscal:
12308838

Cod IBAN:
RO24TREZ0025032XXX004410
Trezoreria Municipiului Alba-Iulia

::localizare::

 

 

Noutati ITM

Anunț examen de promovare în grad sem. II 2016 – ITM Alba

Anunț examen de promovare în grad Semestrul II 2016 ITM Alba

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 16.11.2016

Comunicat de presă-16.11.2016  Inspecția Muncii a aplicat amenzi de circa 270.000 de euro în cinci zile   Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 18.10.2016

Comunicat de presă-18.10.2016 Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de circa 300.000 de euro Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 10 – 14 octombrie...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 17.10.2016

Inspecția Muncii a declanșat Campania Națională de control a celor ce desfășoară activități ocazionale cu zilieri, în scop preventiv, a aplicat 91% avertismente...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 12.10.2016

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de peste 200.000 de euro în perioada 03-07.10.2016 Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 03 – 07 octombrie...

 

Inspectia Muncii- Comunicat de presa 27.09.2016

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de circa 338.000 de euro în cinci zile Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 19 – 23 septembrie 2016,...