1.ITM AlbaATENŢIE !!! 03.05.2016

Va anunţăm publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, 6.0.5 în data de 29.04.2016 care cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum şi o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.

——————-

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat la rândul său în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având personalitate juridică. În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează Inspectoratele Teritoriale de Muncă în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. De asemenea, în subordinea Inspecţiei Muncii se află Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional de la Criscior şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii de la Botoşani.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale face parte din administraţia publică centrală, fiind în subordinea Guvernului. Are rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.

Prin ITM Alba se exercită, pe teritoriul judeţului Alba, activitatea de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Atât organizarea cât şi funcţionarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă sunt reglementate de Legea nr.108/1999 republicată şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin HG nr.1377/18.11.2009 (MO nr.802 din 25 noiembrie 2009) şi Legea nr.329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International (MO nr.761 din 9 noiembrie 2009).

ITM ALBA
::coordonate de contact::

Telefon:
0258-810230, 0258-818591, 0258-818592, secretariat
0258-810605 birou monitorizare relatii de munca,zilieri si contracte colective de munca
0258-818632 inspector sef

FAX
0258/811439

Adresa
Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud.Alba, cod postal 510110

e-mail
itmalba@itmalba.ro
informare@itmalba.ro

Site WEB
www.itmalba.ro

Cod fiscal:
12308838

Cod IBAN:
RO24TREZ0025032XXX004410
Trezoreria Municipiului Alba-Iulia

::localizare::

 

 

Noutati ITM

Inspectia Muncii- comunicat de presă 24.05.2016

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de aproximativ 400.000 de euro în cinci zile Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 16 – 20 mai 2016, acţiuni de control...

 

Rezultate selecţie dosare 18.05.2016

Rezultatele selecţiei de dosare de înscriere 18.05.2016

 

Inspectia Muncii- comunicat de presă 17.05.2016

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de aproximativ 432.000 de euro în cinci zile de controale Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 09 – 13 mai 2016,...

 

Precizari concurs recrutare functionari publici 30.05.2016

Precizam că ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a funcţionarilor publici care va avea loc în perioada 30.05-01.06.2016...

 

Inspectia Muncii- comunicat de presa 05.05.2016

Comunicat de presă-05 mai 2016 nspecția Muncii a aplicat amenzi de aproximativ 280.000 de euro Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 25 – 29 aprilie...

 

AVERTISMENT privind munca în străinatate prin intermediul agenţilor de plasare forţa de muncă

LEGEA 156/2000 PRIVIND PROTECȚIA CETĂȚENILOR ROMÂNI CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE Activitatea de mediere a fortei de munca în străinătate este reglementata...